Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Domare

Alla sanktionerade tävlingar ska ha en godkänd domare som huvuddomare. Med godkänd domare menas internationell, europeisk, nationell eller distriktsdomare upptagen i Svenska Bouleförbundets domarregister.

Med undantag av vad som anges nedan får domare inte delta i tävling:

Vid lokala tävlingar får domare delta i tävlingen om denna utgörs av lokalt seriespel eller lokal tävling med låg ambitionsnivå. Förening som söker sanktion ska i samband med ansökan ange om tävlingen ska genomföras med spelande domare och skälet för detta. Ansökan utan motivering ska avslås.

Det finns idag cirka 170 godkända domare inom Svenska Bouleförbundet.

Det finns fyra nivåer:
Distriktsdomare som utbildas på distriktsnivå,
Nationell domare som utbildas på förbundsnivå,
Europeiska domare som utbildas av CEP – det europeiska pétanque förbundet och slutligen
Internationella domare som utbildas av F.I.P.J.P - det internationella pétanque förbundet.

I SBF Online hittar ni det aktuella domarregistret.

Regelbok och domarkort kan du köpa i webbshopen.

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se