Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Tveksamheter kring världsmästerskapen i Benin

placeholder

Inte nog med att tidpunkten för årets världsmästerskap i Benin är den snudd på sämsta tänkbara. Nu verkar det som om de dessutom kommer att arrangeras på helt andra villkor än de utlovade – den storslagna boulodromen blir inte färdigbyggd i år heller. SBF vill inte dra några förhastade slutsatser och inväntar en officiell inbjudan.

En av de många punkter förbundsstyrelsen diskuterade vid sitt sammanträde i Stockholm den gångna helgen var årets världsmästerskap i Benin. Här följer en liten sammanfattning av läget när det gäller den saken.

Ett både uppskjutet och förlängt VM
När Benin ansökte om och tilldelades Herr-VM 2022 var en av förutsättningarna att en splitter ny, pampig och modern, boulodrom skulle byggas i landets största stad, Cotonou. Under sommaren stod det klart att någon boulodrom inte skulle kunna färdigställas till december, då mästerskapet skulle ha spelats. Det internationella bouleförbundet, FIPJP, beslutade då att flytta fram mästerskapet till 2023. Försäkringar om att den beninska nationalboulodromen då skulle kunna invigas kom via FIPJP från Benins regering.

För att undvika en extra mästerskapsresa 2023 beslutade FIPJP att dessutom tilldela Benin Singel- och Dubbel-VM och att lägga dessa mästerskap i direkt anslutning till varandra. Olyckligtvis fattade FIPJP även beslutet att förlägga den ovanligt långa mästerskapsperioden i Benin till den 8–17 september, så att Herr-VM inte bara skulle komma att kollidera med Veteran-EM utan också avslutas endast tre dagar innan Herr-EM inleds.

Tidig svensk kritik
Så snart vi hade blivit varse denna sällsynt misslyckade tajming författade Svenska Bouleförbundet en skrivelse som den 4 augusti skickades till FIPJP:s styrelse, där vi bad dess medlemmar att tänka åtminstone ett varv till och att flytta på Herr-VM så att det inte hamnade precis före det Herr-EM som sedan länge hade planerats och tidsbestämts till den 20–24 september. När vi i oktober inte hade mottagit något svar skickade vi ett nytt mejl där vi återigen pekade på de problem september månads mästerskapsansamling skulle innebära – såväl sportsliga som ekonomiska och sociala – och bad styrelsen att ompröva sitt beslut.

Utomhusbanor och uteblivna landslag
Sedan kongressen – årsmötet – som FIPJP höll i digital form i början av april i år (trots att det var fjolårets kongress) har det stått klart att mästerskapstiderna ligger fast. Där antydde också Benins representant att det trots allt inte är alldeles säkert att boulodromen kommer att vara klar till just dessa tider och att mästerskapet kan komma att spelas utomhus. Ett klart illavarslande besked.

Och när FIPJP:s ordförande, Claude Azéma, några veckor och ett Beninbesök senare nu har skickat en första skrivelse till samtliga medlemsförbund med information om de kommande mästerskapen framgår det tydligare att de kommer att spelas utomhus och att det ”eventuellt” kommer att finnas tillgång till parasoll.

Sedan dess har kommunikationen mellan de europeiska medlemsförbunden ökat och vi vet nu att det finns flera länder som kommer att åka men också flera som kommer att hoppa av. Merparten har ännu inte bestämt sig eller meddelat hur de tänker göra.

Inga säkerhetsrisker
Att SBF inte skickar några delegationer till platser dit det enligt svensk expertis inte är säkert att åka är en självklarhet och vi har under all den tid som gått sedan Benin först annonserades som VM-arrangör hållit oss underrättade om läget i landet. Säkerhetsläget som det på sina håll har spekulerats kring har inte förändrats mycket sedan dess. Vårt utrikesdepartement avråder nu som då ifrån resor till gränserna mot Niger och Burkina Faso i de norra delarna av landet. Cotonou ligger på sydkusten – i princip så långt därifrån man kan komma utan att lämna landet – och den svenska ambassadören försäkrar att det inte är farligare där än i andra större städer i länder med fattigdom. Den aspekten är alltså ingenting som kommer att påverka vårt beslut om att skicka en landslagsdelegation till Benin eller inte.

Något sådant är nämligen inte fattat ännu. Vi vill avvakta och åtminstone gärna se en inbjudan innan vi tackar nej till den. Inte förrän en sådan anländer kan man känna sig någorlunda säker på hurdana förutsättningarna verkligen kommer att vara. Och det är alltså dessa förutsättningar – i hur hög grad FIPJP tillåter Benin att avvika från vad som utlovats – som i första hand kommer att avgöra. Tillsammans med den dåliga tidsmässiga planeringen och FIPJP:s oförmåga att anpassa sitt beslut i den frågan efter den övriga internationella mästerskapskalendern – att det EM som spelas i veckan efter VM dessutom fungerar som kval till nästa års VM gör ju inte den tidsmässiga placeringen av mästerskapet mindre misslyckad.

Välkomnar VM i Afrika
Hur andra medlemsförbund väljer att göra kan också ha en viss betydelse för beslutet – eftersom många avhopp kommer att påverka mästerskapets legitimitet och skulle kunna fungera som en tydlig (och förhoppningsvis effektiv) markering.

För svensk del är det viktigt att i så fall poängtera att markeringen inte i första hand görs mot Benin och inte alls mot det faktum att mästerskap placeras i Afrika. Afrika är en väsentlig del av världen – också när den begränsas till boulevärlden. Den afrikanska är en av de tre stora boulekontinenterna, med nästan lika många medlemsförbund som Asien, och det är självklart att världsmästerskap då och då bör hamna där.

Tidsmässiga, sportsliga och processuella problem
En eventuell markering görs för vår del främst mot den tidsmässiga placeringen av mästerskapet och mot att FIPJP låter Benin arrangera alla dessa mästerskap trots att de inte lyckas uppfylla det villkor som var själva anledningen till att herrmästerskapet sköts upp ett år – att en storslagen boulodrom skulle byggas – och att de spelmässiga förutsättningarna blir helt andra än vad som utlovats och kanske (om banorna inte kommer att täckas med något slags tak) också än vad som föreskrivs i VM-reglerna.


Man bör kanske också i åtanke ha att årets FIPJP-kongress kommer att hållas i Benin den 14 september, att det där bland annat ska förrättas val av nya ledamöter till styrelsen och att det är där man har störst chanser att påverka besluten och den kommande utvecklingen.

Som vi alltså – eftersom vi inte vill dra några förhastade slutsatser – än så länge fortsätter att följa noga och med stort intresse.

Lasse Franck

Vice ordförande

Publicerad: 2023-05-09

Senast uppdaterad: 2023-05-10

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se