Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Sök internationella/nationella sanktioner!

Den 1 augusti är sista ansökningsdatum för internationell och nationell tävlingssanktion. För regionala tävlingar samt rikstäckande propagandatävlingar gäller 30 september.

Internationella och nationella sanktioner ska göras senast 1 augusti, både via SBF Online och via det här formuläret. Länk till annan webbplats. Övriga sanktioner görs enbart via SBF Online.

Tävlingar klassificeras i fem olika kategorier:
• Internationell
• Nationell
• Regional
• Lokal
• Propaganda

Förbundsstyrelsen ger sanktion för Svenska Mästerskap (SM), förbundsserierna samt internationella, nationella och regionala tävlingar, landskamper och andra tävlingar som faller under förbundsstyrelsens ansvarsområde. Under den tid som SM pågår, får ingen annan tävling sanktioneras.

Distriktsstyrelse ger sanktion för egna distriktsmästerskap, distriktsseriespel samt lokala tävlingar som arrangeras inom respektive distrikts ansvarsområde. Om en sådan tävling innehåller en ansökan om dispens från gällande regler och/eller tävlingsbestämmelser ska dock sanktionen ges av förbundsstyrelsen, efter yttrande av distriktsstyrelsen.

Mer om sanktioner finns i Tävlingsbestämmelser Allmänna.

Har du några funderingar kontakta SBF:s tävlingskommitté eller ansvarigt distrikt.

Publicerad: 2023-05-29

Senast uppdaterad: 2023-05-29

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se