Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Många föreningar intresserade av barn- och ungdomsverksamhet

placeholder

Den 16:e mars var Svenska Bouleförbundet och RF-SISU Uppland på plats i IFU Arena Uppsala för att prata med föreningarna i Svealands Bouledistrikt om barn-och ungdomsverksamhet, rörelsesatsning i skolan och Skolboule. En viktig del av informationen handlade om hur en förening kan få kontakt med skolor om de vill jobba med rörelsesatsningen i skolan med hjälp av Skolboule Sverige.

Med anledning av att många i vårt samhälle inte rör på sig tillräckligt mycket idag har svensk idrott fått i uppdrag från regeringen att hitta nya sätt och idéer för rörelse, inspirerat ifrån alla olika idrotter. På så vis skapades projektet Rörelsesatsning i skolan, för att ge förutsättningar för barn och ungdomar att röra på sig på skoltid.

40 föreningsrepresentanter hade samlats i IFU Arena Uppsala och de lyssnade uppmärksamt på alla tips som RF-SISU Uppland och Svenska Bouleförbundet delade med sig av för att utveckla barn- och ungdomsverksamhet i föreningen, i samverkan med skolan. En grundpelare som vi ville att alla skulle ta med sig från kvällen var att ”våga tänka långsiktigt” och att bygga upp en stabil styrelse som vill ”ta ansvar för att arbeta med barn och unga”. Det räcker inte med att en ensam eldsjäl vill arbeta med frågan utan det behövs en grupp i föreningen som vill ta det ansvaret. Tillsammans med RF-SISU Uppland håller vi på att ska skapa ett underlag som kan vara vägledande i de olika områdena.

Många föreningar är intresserade att bygga barn- och ungdomsverksamhet, och en av dom vanligaste frågorna vi får är hur man kan komma i kontakt med skolor. Hur kommer man åt målgruppen? Och det gör man genom att ta kontakt med den ansvarige för rörelsesatsningen i skolan i sitt RF SISU-distrikt.

Vad är Skolboule Sverige?

Bouleförbundets initiativ inom ramen för Rörelsesatsningen heter Skolboule Sverige. Vi valde att skapa en övningsbank. Övningsbanken är till för skolpersonal och föreningar att kunna använda sig av antingen under rastaktiviteter, idrottslektioner eller under en föreningsaktivitet. De olika övningarna fokuserar på läggning, skyttet och taktiska moment. Här hittar du övningarna Länk till annan webbplats..

Vad är rörelsesatsningen i skolan?
Rörelsesatsningen i skolan har fokus på att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultatet. Därför har samtliga 19 RF SISU-distrikt fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning på mer rörelse i skolan tillsammans med de olika specialidrottsförbunden.

Vad kan en idrottskonsulent göra för er förening?
Alla idrotter har en idrottskonsulent i respektive RF SISU-distrikt. Deras ansvar är att hjälpa idrottsrörelsen och föreningarna med kunskaper som kan handla om styrelsearbete, föreningslära, projektansökningar och mycket annat.

På vilket sätt kan Svenska Bouleförbundet stötta din förening i Skolboule Sverige?
Svenska Bouleförbundet kan hjälpa din förening med de boulespecifika delarna i rörelsesatsningen, till exempel övningsmaterial. Ni kan även söka idrottspecifika bidrag och stöd hos förbundet. Hör av dig till Frida.milevi@svenskboule.se eller ring henne på 08-699 64 62 om frågor dyker upp.

Rörelsesatsning i skolan Länk till annan webbplats.har kontakterna in till skolan

Idrottskonsulent Länk till annan webbplats.kan hjälpa till med föreningslära m m

Svenska Bouleförbundettips om hur ni kan hitta materialet och underlag till aktiviteter

Publicerad: 2024-03-22

Senast uppdaterad: 2024-03-28

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se