Gå till innehåll
Svealands Bouleförbund
Svealands Bouleförbund

Styrelse

Kjell Andersson

Ordförande SvBF

Kjell Andersson
Mobil: 070-6882757
E-post: kjell.brell55@gmail.com

Carina

Vice ordförande

Ordförande i Damkommiten / DK

Inger Isaksson
Mobil: 072-1682860
E-post: ingerisaksson47@gmail.com

Ann

Kassör

Ann Hägglund
Ledamot i Utbildningskommittén / UK
Aprikosgatan 23
165 66 Hässelby
Mobil: 070-368 43 40
E-post: hagglund.ann@outlook.com

Björn

Sekreterare
Ordförande i Ungdomskommittèn/UNK
Ordförande i Strategikommittèn/SK

Maria Bergström
Mobil: 070-9687895
E-post: mariabergstrom@live.com

Inga Stenbrink

Ordförande i Tävlingskommittén / TK
Ordförande i Veterankommitén / VK
Ledamot i Utbildningskommitén /UK

Inga Stenbrink
Mobil: 073-2466956
E-post: inga.stenbrink39@gmail.com

Tommy

Ledamot i Tävlingskommittén / TK
Webbmaster

Torbjörn (Tobbe) Blomberg
Mobil: 070-672 13 73
E-post: toblo@hotmail.se

Ledamot i Strategikommittèn/SK
Kommunikation- och marknadsföringsansvarig

Stina Näslund

Mobil: 070-7783148
E-post: sara47stina@icloud.com

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2024-05-17

Ekonomi

Svealands Bouleförbund
c/o Ann Hägglund
Aprikosgatan 23
165 66 Hässelby
Tel: 070-368 43 40
hagglund.ann@outlook.com

Namnsdag:

Aina och Aino

Postadress

Svealands Bouleförbund
C/o Kjell Andersson,
Industrigatan 4 C
613 33 Oxelösund
Tel: 070-6882757

Org.nr. & Giro

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893
Postgiro: 74 89 17 - 2