Gå till innehåll
Svealands Bouleförbund
Svealands Bouleförbund

Styrelse

Maria Bergström Ordförande

Adj.Ordförande SvBF
Ordf. Strategikommittén / SK
Ordf. Ungdomskommittén / UNK

Maria Bergström
Mobil: 070-968 78 95
E-post: mariabergstrom@live.com

Carina

Vice ordförande

Ordf. Utbildningskommittén / UK

Carina Forsberg
Mobil: 073-5793669
E-post: c.sjoberg58@gmail.com

Ann

Kassör

Ann Hägglund
Ledamot Utbildningskommittén / UK
Aprikosgatan 23
165 66 Hässelby
Mobil: 070-368 43 40
E-post: hagglund.ann@outlook.com

Björn

Sekreterare
Ordf. Domarkommittén / DK
Ordf. Para Pétanque kommittén / PK
Ledamot Strategikommitte'n

Björn Knösch
Mobil: 076-140 49 80
E-post: knosch@live.com

Inga Stenbrink

Ordf. Tävlingskommittén / TK
Ordf. Veterankommittén / VK
Ledamot Utbildningskommittén / UK

Inga Stenbrink
Mobil: 073-246 69 56
E-post: inga.stenbrink39@gmail.com

Kjell

Ledamot Tävlingskommittén / TK

Kjell Karlsson
Mobil: 070-510 91 98
E-post: kjellkarlsson7@hotmail.com

Tommy

Ledamot Tävlingskommittén / TK
Webbmaster

Torbjörn Blomberg
Mobil: 070-672 13 73
E-post: toblo@hotmail.se

Ordf. Damkommittén / DK

Inger Isaksson
Mobil: 072-1682860
E-post: ingerisaksson47@gmail.com

Ledamot Kenneth Pettersson

Ledamot
Kenneth Pettersson
Mobil:073-9694824
E-post: kennethpettersson1@outlook.com

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2023-03-13

Ekonomi

Svealands Bouleförbund
c/o Ann Hägglund
Aprikosgatan 23
165 66 Hässelby
Tel: 070-368 43 40
hagglund.ann@outlook.com

Namnsdag:

Jonas och Jens

Postadress

Svealands Bouleförbund
C/o Maria Bergström,
Östra Boda Klittgatu 15
795 96 Boda Kyrkby
Tel: 070-968 78 95

Org.nr. & Giro

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893
Postgiro: 74 89 17 - 2