Gå till innehåll
Svealands Bouleförbund
Svealands Bouleförbund

Domare / DK

Domare

Svealands Bouleförbunds Domarkommitté / Dk

Kommittén har till uppgift att stötta och hjälpa distriktets domare och även distriktets föreningar kring regelfrågor mm.

Kommittén består av en ordförande och tre ledamöter. Samtliga ledamöter är Nationella domare.
Svealands Bouleförbund (SvBF) består idag av ca 21 domare, varav 3 Nationella- och 18 distriktsdomare.

Alla våra domare har genomgått utbildning och erbjuds även kompletterande stöd genom exempelvis domarträffar, konferenser mm.

Domaransvarige ger dessutom kontinuerligt ut ett domarblad till alla våra domare. Domarbladet är en viktig del i vårt arbete med exempelvis nyheter på domarfronten, regelfrågor och lösningar, vad som sker på tävlingsfronten mm.

Våra domare är en viktig hjälp och kugge till alla våra föreningar inom SvBF.
Man kan alltid vända sig till våra domare för att få hjälp.

Du kanske vill utbilda dig till domare eller kanske bara gå en regelkurs.
Kontakta då gärna någon i vår kommitté.

Tips och Råd till dig som är domare·

 • Kom i god tid.
 • Som domare ansvarar du för att det tillsammans med arrangören utses en
  tävlingsjury & tävlingsledning innan spelstart.
 • Var noga med att kontrollera att spelaren har licens, arrangören ska ha
  aktuellt utdrag ur licensregistret på plats
 • Spelare som ej kan uppvisa giltig licens ska kunna uppvisa kvitto på betalning
  till SBF på detta. Rapport om detta ska bifogas domarrapporten, (licensförsäkran
  ska alltid fyllas i och skickas till SBF´s kansli)
 • Var noga med att du har nödvändiga mätutrustningar och hjälpmedel med dig.
  Kom även ihåg regelboken och domarkläder.
 • Kontrollera innan spelstart att banmarkeringar är korrekta och hela, justera annars detta
 • Klargör vid samlingen vilka regler som gäller för tävlingen, exempelvis vid utkast
  av lille etc.
 • Innan spelstart; var överens med arrangören om arvode, lunch samt eventuella resekostnader, (se sida; Administrativa rutiner SvBF).
 • Kom ihåg att alltid omedelbart efter tävlingens slut skriva domarrapport. Sänd in
  via SBF online.
 • Påminn även arrangören att skicka in tävlingsrapporten till SBF, SvBF´s domaransvarige samt till distriktets Svea Champ ansvarige (för uppdatering av
  Svea Champ).
 • Var ett föredöme för domarkåren !!!
 • Är du osäker på något, ring någon i distriktets domarkommitté!


Se alla domare här >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bjorn

Ordf. Domarkommittén / DK

Björn Knösch
Mobil: 076-140 49 80
E-post: knosch@live.com

Övriga ledamöten/DK

Stefan Berndtsson Nationell domare, 070-275 60 06
Robert Malm Nationell domare, 073-687 01 72
Mats Hult Nationell domare, 073-050 24 29
Ronny Eriksson Nationell domare 070-3501760

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Ekonomi

Svealands Bouleförbund
c/o Ann Hägglund
Aprikosgatan 23
165 66 Hässelby
Tel: 070-368 43 40
hagglund.ann@outlook.com

Namnsdag:

Ludvig och Love

Postadress

Svealands Bouleförbund
C/o Kjell Andersson,
Industrigatan 4 C
613 33 Oxelösund
Tel: 070-6882757

Org.nr. & Giro

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893
Postgiro: 74 89 17 - 2